Livsmedelsverket säger sig ha upptäckt brister på Dafgårds som gäller återkallande och märkning
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20