Kils Slakteri leker kurragömma med Arbetsmiljöverket
LEDARSTICK FoodMonitor har tidigare berättat om att företaget Kils Slakteri i Karlstads Saluhall använde ...

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.