Svenska Köttföretagen har tröttnat på att länsstyrelsen släpar fötterna efter sig i djurskyddsärenden – inför fullmakt i djurägarförsäkran
Anmälningar om misstänkta brott mot djurskyddslagen som djurbönder och transportörer begår och som upptäcks av Livsmedelsverkets officiella veterinärer, OV, på landets slakterier kan bli liggandes i flera månader hos länsstyrelserna. Slakterierna informeras inte i den takt som lagstiftningen kräver. Nu har företaget Svenska Köttföretagen AB i Skövde, som ägs av sju stora slakterier, tagit saken i egna händer. Djurbönderna ska erbjudas att skriva på en fullmakt som ger slakterierna automatisk tillgång till anmälningarna så fort de upprättas. Livsmedelsverkets jurister har hjälpt till med formuleringarna.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor.