Livsmedelsverket svarar på Centerpartiets kritik
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har två centerpartister, ett kommunalråd och en riksdagsman, riktat hård kritik mot Livsmedelsverkets hantering av renslakten. Nu svarar myndigheten på kritiken. Det står klart att lokala veterinärer i större utsträckning väljer bort kontrollen av den. Och att renslakten inte bär sina kostnader fullt ut.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.