OV: Rörelsehindrad ko led i sju timmar under transport till Norrbottensgården Slakteri
I dagarna transporterades 12 nötkreatur till slakteriet Norrbottensgården Slakteri AB i Luleå. En av dessa kor var delvis förlamad och hade svårt att röra sig och borde enligt den officiella veterinären, OV, på slakteriet aldrig ha transporterats.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.