Uppgift: HKScan och KLS Ugglarps slaktade djur från djurbonde med flyttförbud
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har en djurbonde skickat djur till slakt trots att han haft ett flyttförbud. Både HKScan och KLS Ugglarps har enligt uppgift de senaste månaderna tagit emot djur från bonden. HKScan reagerar starkt på uppgifterna. Det svenska systemet ha fallerat, menar man. Jordbruksverket borde fås att ta ett större ansvar.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.