Dom: Djurbönder har ingen klagorätt om Livsmedelsverket otjänligförklarar kött på slakteri
I november förra året otjänligförklarade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarp AB köttet från ett nötkreatur som livsmedel. Djurbonden som levererat djuret överklagade det beslutet. Nu har domen i förvaltningsrätten kommit. Djurbonden saknar klagorätt.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.