Nya näringsrekommendationer har antagits
Idag, den 16 oktober antogs de nya Nordiska näringsrekommendationerna som de officiella näringsrekommendationerna även för Sverige. Bland annat betonar de nya rekommendationerna mer vilken typ av fett och kolhydrater man bör äta än mängden, enligt Livsmedelverket.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.