Markant ökning i antal förelägganden med viten mot livsmedelsföretag
LEDARSTICK För några år sedan bestämde sig Livsmedelsverket för att gå hårdare fram mot livsmedelföretag som inte åtgärdar brister. Man skulle snabbare gå fram med förelägganden som förenats med viten. Och så har det verkligen blivit. FoodMonitor har siffrorna för de sex senaste åren.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.