Brist i nytt regleringsbrev: Revisionen av kommunernas livsmedelskontroll riskerar att kollapsa
Det har tidigare varit länsstyrelsen som på uppdrag av Livsmedelsverket gjort revisionen av kommunernas livsmedelskontroll. Men enligt länsstyrelsernas regleringsbrev för år 2017 ska ...

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.