Facket: Missförhållanden på Sodexo Stjärnköket i Arlandastad
Personal som har ångest och sömnsvårigheter. Hög sjuknärvaro. Rädsla för repressalier och hot från arbetsgivaren. Personal som klättrar 5-6 meter upp i hyllställningar. Mögel i tak. Fackföreningen Kommunal slår larm om dessa och andra missförhållanden hos den KRAV-certifierade färdigmattillverkaren Sodexo Stjärnköket i Arlandastad. Idag svarar bolaget på kritiken.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.