Förvaltningsrätten avslår Livsmedelsverkets ansökan – vite döms inte ut mot Gourmet Food
Som FoodMonitor berättat om tidigare så ansökte Livsmedelsverket i maj förra året om utdömande av vite mot livsmedelsföretaget Gourmet Food AB:s anläggning i Göteborg hos förvaltningsrätten. Nu har domen kommit. Gourmet Food vann.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.