Förvaltningsrätten avslår Livsmedelsverkets ansökan – vite döms inte ut mot Mallgårds Rökeri
Livsmedelsverket lade i augusti förra året ett föreläggande med vite mot livsmedelsföretaget Mallgårds Rökeri AB i Hemse. Detta på grund av att brister i listeraprovtagning ska ha upptäckts. Den tredje januari i år gjorde myndigheten en uppföljande kontroll och konstaterade att bristerna bestod. Då ansökte man om utdömande av vitet hos förvaltningsrätten. Men domstolen upptäckte att allt inte stod rätt till. Därför förlorar nu Livsmedelsverket målet.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.