Livsmedelsverket: Föreläggande vid vite mot KLS Ugglarps – brister i rengöring
Fettrester, köttrester, och blodfläckar, på utrustning, golv, och väggar. Det har ...

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.