Göteborg: Tonvis med turkisk fikonmarmelad måste destrueras
Livsmedelsverkets gränskontroll i Göteborgs hamn upptäckte nyligen att hälsointyg och analysrapporter för två sändningar med fikonmarmelad från Turkiet utfärdats efter det att dessa lämnat ...

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.