Förbud med vite mot degavvägaren SD-180 100l på Weda Bageri
Vid en inspektion tidigare i år upptäckte Arbetsmiljöverket brister på en degavvägare på bageriet Weda Bageri i Södertälje som gjorde att det fanns risk för personskador. Nu har myndigheten med omedelbar verkan förbjudit bolaget att använda maskinen. Man har förenat förbudet med ett vite på 50 000 kronor.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.