Förbud och föreläggande med viten mot charkbolaget Sten Johansson Åseda AB
Charkbolaget Sten Johansson Åseda AB i Åseda har lagrat hårdostar åt ett annat företag utan att ha anmält detta till en kontrollmyndighet. Dessutom ska det finnas brister i rutiner hos charkbolaget som gäller bland annat rengöring och märkning. Det påstår Livsmedelsverket som lagt ett förbud och ett föreläggande som man förenat med viten. Charkbolaget medger fel.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.