Göteborg utreder anmälan om omfattande fusk med märkning av kräftröra och tzatziki
Ett livsmedelsföretag i Göteborg ska enligt en anmälan nyligen ha transporterat bland annat pallvis med kräftröra och tzatziki vid för hög temperatur, och även märkt om datum. En butikskedja i Sverige och en grossist i Finland ska ha utsatts för bedrägeriet. Göteborgs stad tar mycket allvarligt på anmälan och har inlett en utredning.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.