KörHem snålar in på förarnas matraster
LEDARSTICK Företaget KörHem i Sverige AB i Stockholm, som transporterar matkassar åt matkassebolaget och förlustmaskinen MatHem i Sverige AB i Stockholm, har försämrat villkoren för sina förare när det gäller matraster. Enligt en källa handlar det om nödvändiga besparingsåtgärder.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.