OV: Rasade burar och kvävda höns i Håkantorp Slakteri:s lastbil
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, på hönsslakteriet Håkantorp Slakteri AB i Vara att burar med höns i en av bolagets lastbilar rasat ner. Burar hamnade på högkant. Men trots påpekande rättades inte burarna omedelbart till. Sedan noterade OV en hög dödlighet på grund av kvävning i dessa burar.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.