Fågel tog sig in i svinslakten på Skövde Slakteri – risk för smitta
Trots påpekande från Livsmedelsverket har slakteriet Skövde under en längre tid inte sett till att dörren till svinslakten är stängd. Det har ...

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.