tomaterIMG 9578
Holland konkurrerar ut
Svenska tomatodlare
Mer än 20 procent av de Svenska tomatodlingarna är på väg att försvinna. Anledningen är den ökade konkurrensen från utländska växthus som behöver få avsättning för sina ökande volymer.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.