Självdöda höns på Håkantorp Slakteri hade tecken på akuta frakturer
Nyligen åkte slakteriet Håkantorp Slakteri AB i Vara och hämtade höns hos några äggbönder. På slakteriet kunde sedan den officiella veterinären, OV, på plats konstatera att 75 av hönsen hade akuta frakturer.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.