Anrika Jästbolaget sänker akrylamidhalten i livsmedel
Den anrika jästtillverkaren Jästbolaget AB i Sollentuna har nyligen börjat sälja produkten Acrylow som uppges sänka halten av det cancerframkallande ämnet akrylamid i livsmedel med upp till 90 procent. Bolaget tror man har en vinnande produkt. Den innehåller bland annat ett enzym som möjliggör att aspargin brys ner. Acrylow är inte är GMO.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.