fullganget-kalvfoster
Fullgånget kalvfoster
upptäckt på
Nyhléns & Hugosons
Nyligen levererades 4 608 kycklingar, som tillhör kycklinguppfödaren Swed Farm AB i Linghem utanför Linköping, till ett slakteri i Malmö-området. Av dessa hade 1 227 kvävts till döds. Livsmedelsverket har slagit larm om bristfälligt djurskydd vid slakt.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.