Allvarliga problem med insekter och snusk i skolkök i Hagfors
Tidigare denna vecka var livsmedelskontrollen på Hagfors kommun på kontrollbesök i Råda skola i Hagfors. Då hittade man flera allvarliga avvikelser som utgör en risk för barn och äldre i kommunen.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.