Kommunstyrelsens ordförande i Strömsunds kommun kritiserar Livsmedelsverkets kontroll av renslakten
Livsmedelsverkets besiktning av renar på ett renslakteri som finns i Strömsunds kommun fungerar inte så bra som den borde. Tre samebyar är drabbade. Det anser Susanne Hansson (s), kommunstyrelsens ordförande i Strömsunds kommun, som i dagarna inkommit med en skrivelse till myndigheten.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.