Invuxet horn på Roslagens Slakt & Chark
Nyligen levererade en djurbonde i Stockholms län ett antal får till slakt på slakteriet Roslagens Slakt & Chark AB i Skebobruk. Ett av djuren hade ett invuxet horn.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.