FoodMonitor vann mot Borås Stad i Högsta förvaltningsdomstolen
Avvikelserapporter som Borås Stad fått från vårdbolaget Attendo är allmänna handlingar. Det slog Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom denna vecka. Detta efter det att FoodMonitor tidigare överklagat både ett beslut från Borås Stad och en dom i kammarrätten.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor.