Värmlands Chark rättar till avvikelser
Charkbolaget Värmlands Chark i Karlstad brukar räknas som en av de bästa tillverkarna av charkprodukter i landet. Det är ovanligt att Livsmedelsverket upptäcker brister i verksamheten. Men nu har det har det hänt när det gäller bolagets tillverkning av falukorv och Nästgårds grillkorv.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.