SJ: ”låg sannolikhet för att vår produkt är smittkälla”
Som FoodMonitor har berättat om tidigare så har en konsument anmält att denne blivit sjuk i campylobakter efter att ha ätit en kycklingsmörgås inköpt på en av SJ:s tåg. Nu ger SJ sin kommentar till händelsen.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.