Patient misstänker oegentligheter i hantering av kommunalt vatten i Vara – kommunen svarar
En person som beskriver sig som patient riktar allvarliga misstankar mot Vara kommun i samband med att bakterier påträffats i dricksvattnet, som kommer från Lidköping. Detta enligt en anmälan till Livsmedelsverket. Kommunen svarar på kritiken.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.