laskIMG 9988
Dietläsk ökar alkoholhalten i utandningsluft
Dietläsk gör att alkoholhalten i utandningsluften ökar vid konsumtion av alkohol, jämfört med vanlig läsk. Det har amerikanska forskare upptäckt i en ny studie. Resultaten har nyligen publicerats i tidskriften Alcoholism: Clinical & Experimental Research.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.