Bonde berättar varför han
skickade högdräktiga kor till slakt
En nötbonde några mil från Borås levererade nyligen två högdräktiga kor till slakt på Skövde slakteri. Två fullgångna kalvfoster föll ut under slakten. Det upptäckte en officiell veterinär på plats. Nu ska länsstyrelsen åtalsanmäla bonden.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.