Mögelos från Axfoods ris
En konsument köpte nyligen en förpackning med fullkornsris på butikskedjan Willys. Men produkten misstänks vara mögelangripen och otjänlig. När konsumenten kontaktar livsmedelsföretaget Axfood, som äger Willys, får hon rådet att tvätta riset.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.