Kraftigt avmagrade nötdjur
upptäckta på Tranhems Gård
I fredags förra veckan fick slakteriet Tranhems Gård nära Karlstad ta emot en sändning på sex nötdjur från en djurbonde i länet. Av dessa var fyra kvigor kraftigt avmagrade och mycket små till växten. En kviga hade dessutom två brutna revben. En underrättelse om bristfälligt djurskydd vid slakt har upprättats av den officiella veterinären från Livsmedelsverket som tjänstgjorde på slakteriet.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.