Aflatoxin i paprikapulver från Turkiet
Paprikapulver som innehåller mögelgiftet aflatoxin i halter som ligger fyra gånger över det europeiska gränsvärdet har enligt uppgift sålts av Midyat Import & Export i Södertälje. Företaget har importerat kryddan från en leverantör i Turkiet. Det larmar nu det finska livsmedelsverket Evira om.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.