Livsmedelsverket ansöker om utdömande av nytt vite mot Håkantorp Slakteri
Nu är det dags igen. Livmedelsverket ansökte igår om att ett nytt vite ska dömas ut mot skandalslakteriet Håkantorp Slakteri AB i Vara. Även ...

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.