Slaktsvin misstänks ha misshandlats med elpåfösare och tatueringshammare
I slutet av förra månaden levererade en grisbonde 163 slaktsvin till slakteriet AB Ginsten Slakteri i Harplinge. En officiell veterinär upptäckte då tecken som pekar på att på ett antal av dessa misshandlats med elpåfösare och tatueringshammare. Länsstyrelsen har sekretessbelagt uppgifter om grisbonden.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.