Svenska Celiakiförbundet anmäler Espresso House
I dagarna har organisationen Svenska Celiakiförbundet i Stockholm lämnat in en anmälan mot kafébolaget Espresso House Sweden Aktiebolag i Stockholm till flera myndigheter. Bolaget meddelar att man nu kommer att göra förtydliganden.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.