bankgirot-hjalplost-mot-blufforetagens-listBankgirot hjälplöst mot blufföretagens list
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har anmälningarna mot kosttillskottåter-försäljaren Nutural strömmat in till både Konsumentverket och Polisen den senaste tiden. Enligt uppgifter från flera konsumenter verkar nu även Bankgirot ha lurats av personerna bakom Nutural.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.