Livsmedelsverket förelägger Danish Crown Foods att säkerställa att livsmedel i alla led skyddas mot kontamination

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor.