Listeria åter påvisat på Kils Slakteri – Livsmedelsverket meddelades igår
Som FoodMonitor berättat om tidigare så lade todogare denna månad Livsmedelsverket ett förbud mot charkbolaget Kils Slakteri AB i Kil efter allvarliga avvikelser som gällde bland annat listeria. Förbudet upphävdes när charbolaget kunde uppvisa negativa listeria-analyser. Men ett prov som tagits efter det, ett svabbprov, visar ånyo på listeria.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.