SLU inför jordnötsförbud på VHC
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, meddelar att man i dagarna beslutat att införa förbud mot jordnötter på Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum, VHC. Detta eftersom ...

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.