Dålig placering av läkemedel i Nacka
Kunskapen om hur läkemedel ska förvaras i dagligvaruhandeln kan ibland vara bristfällig. En inspektör på Nacka kommun upptäckte i dagarna ett ställe där hyllan med läkemedel är placerad mitt i verksamhetens kök.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.