200 får omhändertagna
En bonde i Karlstad har enligt länsstyrelsen under en längre tid misskött 200 får. Det har också visat sig att 150 av dem inte ens har varit märkta. Nu har polisen tagit över vården och fört djuren i säkerhet i väntan på länsstyrelsens handläggning.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.