SVT:s reportrar instängda mellan polis och upploppsmakare
KOMMENTAREN På påskafton var det våldsamt upplopp i bland annat Landskrona med stenkastning mot polis. Tre reportrar från SVT blev instängda på en återvändsgata.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.