Olaglig krabbpastej med E110 säljs i 11 kommuner
En grossist i Hisings-Backa har distribuerat krabbpastej till butiker i 11 kommuner. Krabbpastejenhar visat sig innehålla det syntetiskt framställda och inom EU förbjudna azofärgämnet para-orange, E110. Detta enligt miljöförvaltningen i Göteborgs stad som i dagarna slagit larm.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.