Ny vitesansökan mot Tallhöjdens Kött & Chark
I juli dömde Förvaltningsrätten i Uppsala slakteriet Tallhöjdens Kött & Chark AB att betala 50 000 kronor i vite. Detta efter en ansökan från Livsmedelsverket. Nu är det dags igen. Livsmedelsverket vill att Tallhöjden betalar ytterligare 50 000 kronor.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.