varmlandska-bonder-skickade-hogdraktiga-kor-till-slakt width=
Värmländska bönder skickade högdräktiga kor till slakt
En kalv förlöstes i slutet av förra året på slakteriet Skövde slakteri i Skövde. Bonden som levererade djuret har fått ett strafföreläggande med dagsböter. En annan kalv föll nyligen ut under slakt på slakteriet Närkes Slakteri i Gällersta AB i Örebro. Och ytterligare två andra kalvar föll också nyligen ut under slakt på slakteriet Dahlbergs slakteri i Brålanda. Två bönder har i dagarna åtalsanmälts och förundersökningar av polis inletts. Samtliga bönder hör hemma i Värmland.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.